Mediumsworld

Online

 Marleen

In gesprek

Box15

Bram

Bram
Offline

Hallo lief mens, Ik ben spiritueel coach en ook nog psychotherapeut. Mijn opdrachten als psychotherapeut gaan meestal uit om voordrachten te geven omtrent 'angst- en stemmingsstoornissen', 'het levenseinde' en 'omgaan met verslaving'. Tijdens mijn opleiding en zeker nu tijdens mijn werkervaring voel ik aan dat 'geest' en 'lichaam' zeer nauw met elkaar verbonden zijn. De geest beïnvloed het lichaam op elk gebied, zoals: keuzes maken, omgaan met...., wat als?,.... Door mij verder te verdiepen in de werking van de geest heb ik ontdekt dat ik over een spirituele gave beschik, ik voel spirituele zaken gevoelig aan.