Mediumsworld

Disclaimer

‘s-Hertogenbosch, november 2017

 

De gebruiker van deze website verklaart deze disclaimer te hebben gelezen, deze disclaimer te begrijpen en aan deze disclaimer gebonden te zijn. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt op basis van de informatie op deze website, alsmede het gebruik van deze website.

Leighto besteedt haar uiterste zorg voor het samenstellen van deze website en Leighto is te allen tijde vrij om zonder toestemming en/of aankondiging de informatie op deze website te wijzigen. Toch is het mogelijk, dat de inhoud onvolledig en/of juist kan zijn. Derhalve kunnen er nimmer rechten worden ontleend aan de informatie op deze website en Leighto kan ook nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het directe en/of indirecte gevolg is van- en/of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn, dat resultaten voortvloeiende uit producten en/of diensten die op deze website worden aangeboden per gebruiker verschillend zijn en dat Leighto derhalve geen garantie kan geven voor de resultaten voor de gebruiker.

Leighto is geen branchevereniging en/of werkgever van de consulenten op deze website. Alle consulenten op deze website zijn onafhankelijk en niet in dienst bij Leighto. Deze website is een netwerk van consulenten waarop zij hun eigen diensten aanbieden. Hiermee zijn de consulenten dan ook zelf verantwoordelijk voor hun uitspraken en Leighto kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitspraken van de consulenten.

De volledige inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere vorm van intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om deze inhoud over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken en/of te verspreiden zonder de vooraf schriftelijke toestemming van Leighto.

Op het gebruik van deze website en/of producten en/of diensten die op deze website door Leighto worden aangeboden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die op deze website zijn terug te vinden. De gebruiker verklaart bij gebruik van deze website en/of producten en/of diensten die op deze website door Leighto worden aangeboden deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden.